Dienstverlening van Geralco compliance & audit support


De dienstverlening van Geralco compliance & audit support bestaat uit ondersteuning en/of advies op de volgende gebieden:

Kwaliteitsbeheersing
  • Opstellen, onderhouden en implementeren van kwaliteitsbeleid en kwaliteitshandboeken.
  • Opstellen, onderhouden en implementeren van procedures en formulieren ten behoeve van het voldoen aan wet- en regelgeving en het kwalitatief goed uitvoeren van opdrachten.
  • Uitvoeren van een verkorte of uitgebreide screening van het stelsel van kwaliteitsbeheersing.
  • Opstellen en implementeren van verbeterplannen naar aanleiding van negatieve scores bij kwaliteitstoetsingen door de toezichthouders AFM, SRA of NBA.
Compliance
  • Het tijdelijk of langdurig invullen van de compliancefunctie door het optreden als extern compliance officer. Dit kan door de invulling van de compliancefunctie volledig neer te leggen bij Geralco compliance & audit support dan wel in samenwerking met een interne compliance officer.
  • Het optreden als compliance adviseur ter ondersteuning of advisering van de interne compliance officer en ter advisering van het bestuur.
Audit support
  • Coachen/begeleiden van (externe) accountants bij het adequaat uitvoeren en documenteren van (wettelijke) controleopdrachten, samenstellingsopdrachten en andere opdrachten.
  • Fungeren als sparringpartner voor specifieke vraagstukken op het gebied van controle en interne beheersing.
Kwaliteitsbeoordelingen
  • Het uitvoeren van opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen vr afgifte van de controleverklaring.
  • Het uitvoeren van inspecties van afgeronde opdrachten.


Geralco compliance &
audit support bv

Postweg 88
6741 ML Lunteren
T (0318) 481 380
M (06) 2044 9026
E gerald@geralco.nl
K.v.k. nr. 09189047