Waarom zaken doen met Geralco compliance & audit support?


Komen n of meer van de volgende situaties u erg bekend voor?
  • U bent te druk met het bedienen van uw klanten en de dagelijkse aansturing van uw accountants- en adviespraktijk. Hierdoor kunt u onvoldoende aandacht besteden aan de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving voor accountants en het opzetten of in stand houden van het stelsel van kwaliteitsbeheersing en -bewaking van uw praktijk.
  • U bent geen echte 'controletijger' en het adequaat uitvoeren van (wettelijke) controleopdrachten gaat u niet gemakkelijk af. Hierdoor heeft u behoefte aan een specialist die u coacht en ondersteunt bij het adequaat uitvoeren en documenteren van uw controleopdrachten.
  • Binnen uw accountantspraktijk is de kennis van de omvangrijke en soms complexe wet- en regelgeving voor accountants onvoldoende aanwezig. U heeft geen zin in (relatief) grote investeringen die u als individuele organisatie moet doen om deze kennis op het vereiste niveau te krijgen of te houden. Maar u moet wel 'in control' zijn...!
  • U verwacht het komende jaar, in het kader van het doorlopend toezicht of in het kader van een ballotage, een kwaliteitstoets van n van de toezichthouders (AFM, SRA of NBA) en u wilt preventief een deskundige en objectieve toets op uw stelsel van kwaliteitsbeheersing en/of uw dossiers laten uitvoeren.
  • Naar aanleiding van een uitgevoerde kwaliteitstoets door n van de toezichthouders dient u een verbeterplan op te stellen en uit te voeren maar u hebt daarvoor onvoldoende tijd en/of expertise beschikbaar.
  • Door druk van klanten en (te) veel prioriteiten op andere vlakken komt uw interne compliance officer, binnen de daarvoor beschikbaar gestelde tijd, niet of onvoldoende toe aan het uitvoeren van zijn/haar toezichtstaken.
  • U wilt opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen vr afgifte van de controleverklaring dan wel interne inspecties op afgeronde opdrachten uitbesteden aan een externe specialist.
Indien n of meer van deze situaties op u of uw accountantspraktijk van toepassing zijn, kunt u een beroep doen op de dienstverlening van Geralco compliance & audit support.Geralco compliance &
audit support bv

Postweg 88
6741 ML Lunteren
T (0318) 481 380
M (06) 2044 9026
E gerald@geralco.nl
K.v.k. nr. 09189047