Geralco compliance & audit support


Als specialist in kwaliteitsbeheersing, compliance en jaarrekeningcontrole helpt Geralco compliance & audit support accountantsorganisaties te (blijven) voldoen aan de omvangrijke en soms lastige wet- en regelgeving voor accountants almede controle- en overige opdrachten conform de huidige standaarden uit te voeren.

Geralco compliance & audit support is een organisatie die vanuit het midden van Nederland zowel kleine als grotere MKB-accountantsorganisaties ondersteunt en adviseert op het gebied van kwaliteitsbeheersing, invulling van de compliancefunctie en uitvoering van kwalitatief goede (wettelijke) controleopdrachten en overige opdrachten.

De pijlers waarop de dienstverlening is gebaseerd, zijn:
  • Gedegen kennis van de wet- en regelgeving voor accountants.
  • Jarenlange aantoonbare ervaring in de controle- en samenstelpraktijk.
  • Ruime aantoonbare ervaring als compliance officer/-adviseur bij meerdere accountantsorganisaties.
  • Creatief in het bedenken van praktische oplossingen voor kwaliteitsvraagstukken.
  • Persoonlijke benadering.
Door een persoonlijke benadering, in combinatie met een hands-on aanpak en het bedenken van adequate structurele oplossingen, bouwt Geralco compliance & audit support aan langdurige en intensieve klantrelaties.

Geralco compliance & audit support verricht zelf geen controle- of daaraan gerelateerde opdrachten waardoor u, als u gebruik maakt van de dienstverlening van Geralco compliance & audit support, geen concurrent van uw eigen business in huis haalt.

Het motto van Geralco compliance & audit support luidt: "Serving the client by doing the right things right."

Indien u vrijblijvend van gedachten wilt wisselen over de mogelijkheden die Geralco compliance & audit support u kan bieden bij vraagstukken op het gebied van kwaliteitsbeheersing en compliance, neem dan contact op met drs. Gerald van Grootheest RA.Geralco compliance &
audit support bv

Postweg 88
6741 ML Lunteren
T (0318) 481 380
M (06) 2044 9026
E gerald@geralco.nl
K.v.k. nr. 09189047